Drie plastieken binnencour Patio Sevilla Maastricht

Drie identieke beelden staan naar elkaar gericht, opgesteld. Een verwijzing naar de drie aan deze binnenplaats gelegen appartementencomplexen. De gepolijst beelden beschijnen elkaar, ze geven de weerkaatsing van het zonlicht aan elkaar door. Ze vormen een eenheid, ontlenen kracht aan elkaar om een nieuw gevoel van geborgenheid te voeden.