Twee vestingpoorten (2019)

Kunstwerken ter herinnering aan de twee vestingpoorten van de voormalige Vesting Stevensweert.

Twee hoge cortenstalen poorten herinneren aan het rijke verleden van Stevensweert dat in de 17e eeuw beschermd werd door een stervormige aarden wal vesting, in 1633 gebouwd door de Spaanse bezetters.
Deze woonschutplek werd ontsloten door twee poorten; De Maaspoort en de Veldpoort.
Elke poort had een andere functie;

De Veldpoort ontsloot de vesting om de landbouwvelden en weilanden te bereiken.
De Maaspoort leidde naar de Maas waarop tol werd geheven en van waaruit de verdediging tegen Staatse agressor (de Hollanders) werd afgeweerd. Echter in 1702 werd de vesting door de Hollanders genomen.

Stevensweert groeide in de loop der eeuwen ver buiten de begrenzing van de, in het dorp niet meer zichtbare, voormalige vesting.
Vandaar dat de historische locatie van, in het bijzonder, de Veldpoort een beetje ‘schuurt’ als plek voor een kunstwerk.
Daar lag voor mij, als kunstenaar, de uitdaging.
Ik heb gestreefd naar eenvoud. Cortenstalen lange ranke poortelementen verwijzen naar de voormalige poorten.
In de perforatie van de poorten zijn voorstellingen aangebracht, refererend aan de functie van elke poort;
In de wand van de Veldpoort heb ik, symmetrisch, twee halmen verbeeld. Symmetrie geeft rust.
In de wand van de Maaspoort heb ik ‘ad randam’, in verschillende maten, gaten laten laseren. Deze verwijzen zowel naar de munten van de tolheffing, alsook naar de kanonskogelgaten die de val van de vesting hebben veroorzaakt.

Aan de binnenkant van de dubbelwandige poortelementen heb ik verlichting ontworpen.

Zo worden deze herinneringspoorten overdag en s ‘avonds verschillend beleefd;

Rijden door de verlichte poort is als rijden door een flits van licht; een flits van herinnering aan een boeiend rijk collectief verleden van de Stevensweertenaren.

Stevensweert

Gemeente Maasgouw